Mobilversion Skjul

Du synes at browse dette websted ved hjælp af Internet Explorer 6. Denne browser er nu forældet.
For mere sikker og pålidelig browser anbefales det at du opgraderer din browser til en af ​​disse browsere:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Vejledning til firmwareopdatering

Du kan hente de nyeste firmwareopdateringer til dit kamera via internettet på samme måde, som du opdaterer software til computeren. Du skal blot følge de enkle trin nedenfor.

Henter OM Workspace, Digital Camera Updater medfølger

OM Workspace-softwaren med Digital Camera Updater er nødvendig for at opdatere firmwaren til dit kamera. Klik nedenfor for at hente softwaren.

OM Workspace

Sørg for, at du har installeret den nyeste version af OM Workspace-softwaren.

For at kunne downloade den nyeste firmwareopdatering til dit kamera, skal du have den nyeste version af OM Workspace-softwaren installeret på din computer. Følg nedenstående trin for at tjekke, at du har den nyeste version installeret.

1. Klik på Softwareopdatering i menuen Hjælp på OM Workspace-menulinjen.

2. Opdateringsværktøjet kontrollerer via internettet, om der er nyere softwareopdateringer tilgængelige. Klik på OK for at fortsætte.

3. Hvis der er nyere softwareversioner tilgængelige, vises disse i en dialogboks. For at installere firmwareopdateringen skal du klikke på Fortsæt og Ja på det næste skærmbillede. (Hvis du klikker på Nej, annulleres opdateringen.)

4. Læs softwarelicensaftalen grundigt igennem. Klik på Acceptér for at fortsætte, hvis du accepterer vilkårene.

5. Opdateringsprogrammet downloades. Når programmet er downloadet, starter opdateringen til den nyeste version automatisk.

Hent og indlæs firmwaren

Advarsel:
Et kameras firmware kan ikke stilles tilbage til en tidligere version, når den er blevet opdateret.

Klargøring til opdatering af firmwaren

1. Log på computeren som administrator.
2. Gå på internettet.
3. Sørg for, at kameraet har tilstrækkeligt med strøm til at fuldføre handlingen.

Følg vejledningen herunder for at opdatere kameraets firmware:

1. Åbn OM Workspace.
2. Slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Bemærk:
Kameraet viser muligvis en valgmenu på LCD-skærmen. Vælg STORAGE.
Tryk på kameraets [OK]-knap for at fortsætte.
3. Klik på Camera
4. Klik på

5. Klik på Next for at fortsætte

Hvis der findes nyere firmwareversioner, vises de i en dialogboks. Hvis du ønsker at se, hvad der ændres ved at anvende en opdatering, skal du vælge den på listen og klikke på Details. Du kan anvende en valgt firmwareopdatering ved at klikke på Update og derefter på Yes på det næste skærmbillede. (Hvis du klikker på No, annulleres opdateringen.)


Læs omhyggeligt softwarelicensaftalen. Klik på Agree for at acceptere og fortsætte.

Afhængigt af kameramodellen gemmes og genindlæses indstillingerne og Mysets muligvis. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle kameraer.

Opdateringsstatussen vises på computeren.

Når digitalkameraets LCD-display viser OK, er firmwareopdateringen færdig. Følg anvisningerne nedenfor, og markér de to afkrydsningsfelter.

Til sidst genindlæses indstillingerne og Mysets i kameraet.