Mobilversion Skjul

Du synes at browse dette websted ved hjælp af Internet Explorer 6. Denne browser er nu forældet.
For mere sikker og pålidelig browser anbefales det at du opgraderer din browser til en af ​​disse browsere:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Vejledning til firmwareopdatering

Du kan hente de nyeste firmwareopdateringer til dit kamera via internettet på samme måde, som du opdaterer software til computeren. Du skal blot følge de enkle trin nedenfor.

Henter Olympus Workspace, Digital Camera Updater medfølger

Olympus Workspace-softwaren med Digital Camera Updater er nødvendig for at opdatere firmwaren til dit kamera. Klik nedenfor for at hente softwaren.

Olympus Workspace

Hent og indlæs firmwaren

Advarsel:
Et kameras firmware kan ikke stilles tilbage til en tidligere version, når den er blevet opdateret.

Klargøring til opdatering af firmwaren

1. Log på computeren som administrator.
2. Gå på internettet.
3. Sørg for, at kameraet har tilstrækkeligt med strøm til at fuldføre handlingen.

Følg vejledningen herunder for at opdatere kameraets firmware:

1. Åbn Olympus Workspace.
2. Slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Bemærk:
Kameraet viser muligvis en valgmenu på LCD-skærmen. Vælg STORAGE.
Tryk på kameraets [OK]-knap for at fortsætte.
3. Klik på Camera
4. Klik på

5. Klik på Next for at fortsætte

Hvis der findes nyere firmwareversioner, vises de i en dialogboks. Hvis du ønsker at se, hvad der ændres ved at anvende en opdatering, skal du vælge den på listen og klikke på Details. Du kan anvende en valgt firmwareopdatering ved at klikke på Update og derefter på Yes på det næste skærmbillede. (Hvis du klikker på No, annulleres opdateringen.)


Læs omhyggeligt softwarelicensaftalen. Klik på Agree for at acceptere og fortsætte.

Afhængigt af kameramodellen gemmes og genindlæses indstillingerne og Mysets muligvis. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle kameraer.

Opdateringsstatussen vises på computeren.

Når digitalkameraets LCD-display viser OK, er firmwareopdateringen færdig. Følg anvisningerne nedenfor, og markér de to afkrydsningsfelter.

Til sidst genindlæses indstillingerne og Mysets i kameraet.