Mobilversion Skjul

Du synes at browse dette websted ved hjælp af Internet Explorer 6. Denne browser er nu forældet.
For mere sikker og pålidelig browser anbefales det at du opgraderer din browser til en af ​​disse browsere:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Europæisk servicegaranti

Tak, fordi du købte dit Olympus-produkt.

I den utænkelige situation at der skulle der opstå fejl ved produktet, selvom det er blevet brugt korrekt (i henhold til den medfølgende instruktionsvejledning) under den gældende nationale garantiperiode, og det er blevet købt hos en autoriseret Olympus/OM Digital Solutions GmbH-forhandler inden for OM Digital Solutions GmbH’s forretningsområde, som angivet på hjemmesiden: https://www.om-digitalsolutions.com, vil det blive repareret eller ombyttet på OM Digital Solutions GmbH’ foranledning uden omkostninger for kunden. For at gøre OM Digital Solutions GmbH i stand til at levere de anmodede garantiydelser til dig på fuldt tilfredsstillende vis og så hurtigt som muligt, bedes du venligst bemærke informationen og instruktionerne anført nedenfor:

1. For at fremsætte krav i henhold til denne garanti bedes kunden venligst følge instruktionerne på https://my.olympus-consumer.com angående registrering og sporing (denne tjeneste er ikke til rådighed i alle lande) eller bringe produktet, den tilhørende originale faktura eller købskvittering samt udfyldt garantibevis hen til den forhandler, hvor det blev købt, eller til et andet Olympus/OM Digital Solutions GmbH-serviceværksted inden for OM Digital Solutions GmbH’s forretningsområde, som angivet på hjemmesiden: https://www.om-digitalsolutions.com, inden udgangen af den gældende nationale garantiperiode.

2. Sørg venligst for, at dit garantibevis er udfyldt korrekt af Olympus/OM Digital Solutions GmbH eller en autoriseret forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Kontroller derfor, at dit navn, forhandlerens navn, serienummeret, købsår, -måned og -dato er udfyldt korrekt, eller at den originale faktura eller salgskvittering (med forhandlerens navn, købsdato og produkttype) er vedlagt garantibeviset.

3. Opbevar dette garantibevis på et sikkert sted. Et nyt kan ikke udstedes.

4. Bemærk venligst, at OM Digital Solutions GmbH ikke vil påtage sig nogen risici eller bære nogen omkostninger pådraget under transporten af produktet til forhandleren eller et OM Digital Solutions GmbH-autoriseret serviceværksted.

5. Garantien dækker ikke følgende, og du vil være nødt til at betale en reparationsafgift, selv for defekter som opstår inden for den ovennævnte garantiperiode.

a. Enhver defekt, der skyldes forkert brug (som f.eks. anvendelse til formål, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen osv.)

b. Enhver defekt, der skyldes reparation, ændring, rengøring osv. udført af andre end OM Digital Solutions GmbH eller et OM Digital Solutions GmbH-autoriseret serviceværksted.

c. Enhver defekt eller skade, der skyldes transport, tab, stød osv. efter købet af produktet.

d. Enhver defekt eller skade, der skyldes brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag, andre naturkatastrofer, forurening eller uregelmæssige spændingskilder.

e. Enhver defekt, der skyldes skødesløs eller forkert opbevaring (som f.eks. opbevaring af produktet under meget varme og fugtige forhold, i nærheden af insektmidler som f.eks. naftalen eller andre skadelige midler osv.), forkert vedligeholdelse osv.

f. Enhver defekt, der skyldes flade batterier osv.

g. Enhver defekt, der skyldes sand, mudder, vand osv., som trænger ind i produktet.

6. OM Digital Solutions' eneste ansvar under denne garanti begrænser sig til reparation eller ombytning af produktet.
OM Digital Solutions GmbH fralægger sig ethvert ansvar under garantien for indirekte eller afledte tab eller skader af enhver art, som kunden måtte lide eller som følge af en defekt ved produktet og i særdeleshed tab eller skader på optik, film eller andet udstyr og tilbehør anvendt sammen med produktet eller tab, der skyldes forsinket reparation eller tab af data. Gældende lovgivning påvirkes ikke af ovenstående.