Fortrolighedserklæring

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger og har derfor udarbejdet denne fortrolighedserklæring, så du i overensstemmelse med EU's persondataforordning (GDPR, General Data Protection Regulation (EU 2016/679)) kan få overblik over følgende:

 • Hvem der behandler dine data
 • Hvorfor vi lægger så stor vægt på at beskytte dine personoplysninger
 • Hvilke type oplysninger vi behandler
 • Hvornår vi behandler dine oplysninger
 • Dine rettigheder med hensyn til behandlingen af dine oplysninger.

Vi opfordrer dig til at læse denne fortrolighedserklæring grundigt. Du kan få flere oplysninger om brugen af cookies på vores websites i vores politik vedrørende cookies.

1. Kontaktoplysninger

Kontaktoplysningerne på den dataansvarlige for dette website kan ses i kolofonen.

Hvis du vil kontakte lederen af vores afdeling med ansvar for databeskyttelse (vores Group Data Protection Officer), kan du sende en mail til dataprotection@olympus-europa.com.

2. Generelle oplysninger om behandlingen af dine oplysninger

Vi indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at sikre, at vores website fungerer, som det skal, og at du får leveret det relevante indhold og de relevante tjenester.

Vi behandler kun dine oplysninger, hvis dette er tilladt i henhold til loven i dit bopælsland og EU's love. I det følgende er det juridiske grundlag for behandlingen beskrevet for hvert område, og du får også en forklaring på, hvorfor vi behandler dine oplysninger, samt i hvilke situationer og i forbindelse med hvilke tjenester.

Vi gemmer dine oplysninger, indtil der ikke længere er behov for det. Hvor længe oplysningerne må eller skal gemmes, varierer, alt efter hvad der foreskrives i de europæiske og nationale love og bestemmelser samt de øvrige bestemmelser og kontrakter, vi er underlagt. Når dette tidsrum er udløbet, bliver oplysningerne slettet. Du kan få nærmere oplysninger vedrørende hvert enkelt område nedenfor.

3. Behandling af dine oplysninger

3.1 Besøg på vores websites og oprettelse af logfiler

Hver gang du besøger vores website, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra dit computersystem. Vi indsamler oplysninger om følgende:

 • IP-adresse
 • Browsertype/-version
 • Enhedstype
 • Operativsystem
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Land
 • Sprog

Disse oplysninger gemmes også i vores systems logfiler.

Ovennævnte oplysninger gemmes ikke sammen med andre personoplysninger. Vores system er nødt til at gemme din IP-adresse midlertidigt for at kunne vise vores website på din computer, og din IP-adresse skal være gemt i vores system, så længe du bruger websitet. Lagringen af disse oplysninger i logfiler understøtter med andre ord websitets funktionalitet, og vi bruger også oplysningerne til at optimere websitet og vores IT-systemers sikkerhedsniveau. Oplysningerne bruges ikke til markedsføringsrelaterede formål i denne sammenhæng. Det juridiske grundlag for den midlertidige lagring af oplysninger og logfiler er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Oplysningerne gemmes, indtil der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. De oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at websitet fungerer, som det skal, bliver slettet, når sessionen afsluttes. Alle øvrige oplysninger gemmes, indtil der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til.

Indsamlingen af oplysninger med henblik på tilvejebringelse af websitet og lagringen af oplysninger i logfiler er nødvendig for at sikre, at websitet fungerer efter hensigten.

3.2 Registrering

På vores websites har du mulighed for at tilmelde dig forskellige tjenester via registrering af oplysninger. Brug nedenstående rullemenuer til at få nærmere oplysninger om hver enkelt registreringsplatform.

Registrering med henblik på oprettelse af en profil (tilmelding)

Hvis du vil oprette en personlig profil på vores websites, skal du angive bestemte oplysninger i en indtastningsskabelon. De oplysninger, du angiver, sendes til os, og vi gemmer dem og videresender dem til andre Olympus-afdelinger i Europa. I forbindelse med registreringsprocessen skal du angive følgende oplysninger:

 • Titulatur
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Momsnummer (hvis du har bopæl i Italien)
 • Vej/gade og husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Adgangskode
 • Accept af brugsvilkårene (MyOlympus)

Under kontoindstillingerne og på visse websites er der også mulighed for at angive andre profiloplysninger (frivilligt), eksempelvis følgende:

 • Titel
 • Virksomhed
 • Momsnummer
 • Alternativ adresse
 • Region
 • Faxnummer
 • Fødselsdato
 • Virksomhed
 • Billede
 • Produktregistreringsoplysninger (købsdato og produktets serienummer)
 • Abonnement på nyhedsbrev

Registreringsprocessen er obligatorisk i henhold til den kontrakt, du indgår, og det juridiske grundlag er derfor artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Hvis du vælger at give os disse oplysninger, bruger vi dem til at administrere dine produktregistreringer og knytte dem til din konto. Bemærk! Når registreringen er fuldført, kan du også logge på andre platforme, f.eks. MyOlympus-Community, vores webshop og platformen Test & Wow, og du skal derfor muligvis angive yderligere oplysninger, første gang du logger på.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette gælder også for oplysninger i forbindelse med kontrakter, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål).

Du kan til enhver tid annullere din registrering. Du har altid mulighed for at redigere, hvilke oplysninger der gemmes om dig, ved at ændre indstillingerne på din profilside. Hvis der er tale om oplysninger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelse af tiltag inden kontraktindgåelse, er det dog kun muligt at få oplysningerne slettet før tid, hvis dette ikke er i strid med de kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

Registrering med henblik på oprettelse af en profil (tilmelding) til MyOlympus-tjenester

Hvis du vil oprette en personlig profil på vores websites, skal du angive bestemte oplysninger i en indtastningsskabelon. De oplysninger, du angiver, sendes til os, og vi gemmer dem og videresender dem til andre Olympus-afdelinger i Europa. I forbindelse med registreringsprocessen indsamles følgende oplysninger:

 • Titulatur
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Vist navn
 • Mailadresse
 • Land
 • Adgangskode
 • "Jeg er ikke en robot"-kontrol
 • Accept af brugsvilkårene (MyOlympus)

Under kontoindstillingerne og på visse websites er der også mulighed for at angive andre profiloplysninger (frivilligt), eksempelvis følgende:

 • Gade/vej og husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Billede
 • Avatar
 • Produktregistreringsoplysninger (købsdato og produktets serienummer)
 • Yderligere oplysninger afhængigt af dine præferencer med hensyn til produkt- og tjenesterelaterede interesser
 • Tekst, billeder osv. til brug i forbindelse med en offentlig profil eller et profilkort
 • Abonnement på nyhedsbrev

Registreringsprocessen er obligatorisk i henhold til den kontrakt, du indgår, og det juridiske grundlag er derfor artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Hvis du vælger at give os disse oplysninger, bruger vi dem til at administrere dine produktregistreringer og knytte dem til din konto. Du kan få flere oplysninger i brugsvilkårene for MyOlympus.

Bemærk! Når registreringen er fuldført, kan du også logge på andre platforme, f.eks. MyOlympus-Community, vores webshop og platformen Test & Wow, og du skal derfor angive yderligere oplysninger, første gang du logger på.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette gælder også for oplysninger i forbindelse med kontrakter, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål).

Du kan til enhver tid annullere din registrering. Du har altid mulighed for at redigere, hvilke oplysninger der gemmes om dig, ved at ændre indstillingerne på din profilside. Du har også altid mulighed for at trække det samtykke, du har givet i forbindelse med registreringsprocessen, tilbage. Hvis der er tale om oplysninger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelse af tiltag inden kontraktindgåelse, er det dog kun muligt at få oplysningerne slettet før tid, hvis dette ikke er i strid med de kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

Registrering med henblik på deltagelse i et arrangement eller en MyOlympus-tjeneste

Hvis du vil deltage i et arrangement, der reklameres for via MyOlympus-community, skal du angive bestemte oplysninger i en indtastningsskabelon. De oplysninger, du angiver, sendes til os, og vi gemmer dem og videresender dem til andre Olympus-afdelinger i Europa. I forbindelse med registreringsprocessen indsamles følgende oplysninger:

 • Titulatur (køn) – obligatorisk
 • Fornavn – obligatorisk
 • Efternavn – obligatorisk
 • Mailadresse – obligatorisk
 • Telefonnummer – valgfrit
 • Virksomhed – valgfrit
 • Land – valgfrit
 • By – valgfrit
 • Vej/gade – valgfrit
 • Husnummer – valgfrit
 • Postnummer – valgfrit

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysninger i denne sammenhæng er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette gælder også for oplysninger i forbindelse med kontrakter, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål).

Registrering med henblik på deltagelse i kurser

Hvis du vil tilmelde dig et medicinsk kursus, der tilbydes på vores website, skal du angive bestemte oplysninger i en indtastningsskabelon (hvis du allerede har angivet disse oplysninger, skal du logge på din "My Olympus"-kursusprofil). De oplysninger, du angiver, sendes til os, og vi gemmer dem og opretter en "My Olympus"-kursusprofil til dig. Oplysningerne behandles af den tjenesteudbyder, vi samarbejder med (du kan få flere oplysninger i kapitel 5 nedenfor). I forbindelse med registreringsprocessen indsamles følgende oplysninger:

 • Titulatur
 • Navn
 • Loginoplysninger
 • Adgangskode
 • Sprog
 • Stilling/rolle
 • Afdeling
 • Hospital/praksis/virksomhed
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Andre oplysninger, du kan vælge at angive (frivilligt), f.eks. akademisk grad
 • Arbejdsområde
 • Stilling
 • Telefonnummer

Vi har overdraget registreringstjenesten til Haufe-Umantis AG.

Dine oplysninger bruges til følgende:

 • Behandling af forespørgsler vedrørende kurser og henvendelse til dig af organisationsrelaterede årsager

Inden registreringsprocessen er fuldført, bliver du bedt om at give samtykke til Olympus' behandling af dine oplysninger, og du får også vist et link til denne fortrolighedserklæring. Hvis du vælger at give samtykke, er det juridiske grundlag for behandlingen af oplysninger artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Registreringsprocessen er obligatorisk i henhold til den kontrakt, du indgår, og artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR fungerer derfor som yderligere juridisk grundlag, da vi bruger dine oplysninger til at tilmelde dig det relevante kursus.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette gælder også for oplysninger i forbindelse med kontrakter, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål).

3.3 Indsendelse af en ansøgning

Hvis du vil indsende en ansøgning til os via vores website, skal du angive de relevante oplysninger i en indtastningsskabelon (der er ikke noget krav om tilmelding) og klikke på "Send". De oplysninger, du angiver, sendes til os, og vi gemmer dem. Oplysningerne behandles af den tjenesteudbyder, vi samarbejder med (du kan få flere oplysninger i kapitel 5 nedenfor).

I forbindelse med registreringsprocessen indsamles følgende oplysninger:

 • Titulatur
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mailadresse eller loginoplysninger
 • Adgangskode
 • Brugersprog
 • Ansøgning og CV
 • "Hvor har du hørt om os?"
 • Instrukser vedr. datalagring – mulighed for at markere afkrydsningsfeltet "Jeg erklærer mig indforstået med, at mine oplysninger gemmes, hvis min ansøgning ikke fører til ansættelse, og vil gerne kontaktes i tilfælde af ledige stillinger" eller "Mine oplysninger skal slettes, når den aktuelle ansøgningsproces er fuldført".

Inden ansøgningsprocessen er fuldført, bliver du bedt om at give samtykke til Olympus' behandling af dine oplysninger, og du får også vist et link til denne fortrolighedserklæring. Hvis du vælger at give samtykke, er det juridiske grundlag for behandlingen af oplysninger artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Behandlingen af dine oplysninger er desuden påkrævet med henblik på overholdelse af forpligtelser inden kontraktindgåelse, og artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR fungerer derfor som yderligere juridisk grundlag.

Vi har overdraget registreringstjenesten til Haufe-Umantis AG.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette gælder også for oplysninger i forbindelse med kontrakter, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontrakten. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål). Hvor længe oplysningerne gemmes, skal fastlægges individuelt for de respektive kontrakter og kontraktparter.

Du kan til enhver tid annullere din registrering. Du har altid mulighed for at redigere, hvilke oplysninger der gemmes om dig. Du har også altid mulighed for at trække det samtykke, du har givet i forbindelse med registreringsprocessen, tilbage. Hvis der er tale om oplysninger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelse af tiltag inden kontraktindgåelse, er det dog kun muligt at få oplysningerne slettet før tid, hvis dette ikke er i strid med de kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

3.4 Markedsføring via mail

På vores websites kan du vælge at abonnere på vores nyhedsbrev, så du kan blive informeret om nye interessante tilbud.

Hvis du vælger at registrere dig med det formål at tegne abonnement på vores nyhedsbrev, bruger vi normalt en såkaldt "dobbelttilmeldingsprocedure", hvilket betyder, at der efter registreringsprocessen sendes en mail til den mailadresse, du har angivet, så du kan bekræfte, at du rent faktisk ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering, slettes dine oplysninger automatisk. Vi gemmer registreringsdatoen og din bekræftelse. Formålet med denne procedure er at få din registrering bekræftet og forhindre misbrug af dine personoplysninger.

Du skal have en MyOlympus-konto for at kunne modtage nyhedsbrevet fra Consumer Products-divisionen. Du kan vælge at angive yderligere oplysninger (frivilligt), f.eks. "Mine interesser", og hvis du gør det, bruges de til tilpasning af vores henvendelser til dig. Efter din bekræftelse gemmer vi din mailadresse, så vi kan sende nyhedsbrevet til dig. Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysninger i denne sammenhæng er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Behandlingen af dine oplysninger er desuden påkrævet med henblik på overholdelse af forpligtelser inden kontraktindgåelse, og artikel 6, stk. 1, litra b og f i GDPR fungerer derfor som yderligere juridisk grundlag, da vi er nødt til at behandle dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at tilbagekalde dit samtykke til at modtage det. Det kan du gøre ved at klikke på det relevante link i den mail, du modtager nyhedsbrevet i, eller ved at sende en besked til os ved brug af de kontaktoplysninger, der er angivet i kolofonen.

Bemærk! Når vi sender dig nyhedsbrevet, registrerer vi din brugeradfærd. De mails, vi sender dig, indeholder såkaldte web beacons eller sporingspixels, som repræsenterer billedfiler på én pixel, der er lagret på vores website. Disse web beacons og de oplysninger, vi har behandlet, knyttes til din mailadresse og et personligt ID. Linkene i nyhedsbrevet indeholder også dette ID. Ud fra de registrerede oplysninger opretter vi en brugerprofil, så vi kan skræddersy nyhedsbrevet i henhold til dine interesser.

Vi registrerer, om (og i givet fald hvornår) du har læst vores nyhedsbreve, og hvilke links du har klikket på, og ud fra disse oplysninger udleder vi dine interesser. Oplysningerne behandles af den tjenesteudbyder, vi samarbejder med, og knyttes til de handlinger, du foretager på vores website.

Oplysningerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Hvis abonnementet opsiges, gemmes oplysningerne kun i anonymiseret form til statistiske formål. Bemærk! Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ingen konsekvenser med hensyn til lovligheden af den behandling, der fandt sted, før du valgte at trække dit samtykke tilbage.

3.5 Henvendelse via kontaktformular eller mail

Hvis du kontakter os via vores kontaktformular eller ved at sende os en mail, gemmer vi de personoplysninger, du sender os i mailen, og de oplysninger, du angiver via kontaktformularen.

Hvad angår kontaktformularen, behandler vi muligvis følgende oplysninger (Consumer Product-divisionen):

Website:

 • Anmodningstype*
 • Titulatur*
 • Titel
 • Fornavn*
 • Efternavn*
 • Mailadresse*
 • Virksomhed/organisation
 • Stilling
 • Land*
 • Vej/gade og husnummer
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Produktmodel
 • Besked
 • "Jeg er ikke en robot"-kontrol

Yderligere felter på kontaktformularen på vores website for lydudstyr:

 • Jeg vil gerne kontaktes via: Telefon, Mail, Brev
 • Branche*
 • Antal ansatte*
 • Jeg er interesseret i:* Taledokumentationsløsninger generelt, Opgradering af aktuel dikteringsløsning, Transskriptionsløsninger, Fordele ved digital diktering (i forhold til analog diktering), Produkttest, Andet

Yderligere felter på kontaktformularen på Olympus-platformen Test & Wow:

 • Sprog

Når din meddelelse sendes, bliver følgende oplysninger også gemt:

 • Websiteformularer: Alle oplysninger, der angives via formularen, sendes via mail til de udpegede kontaktpersoner (alt efter hvilken type anmodning der er tale om). Olympus ECSC registrerer kundeoplysningerne i Olympus' CRM-system og sørger for, at de er registreret i det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne yde support i forbindelse med anmodningen.
 • Formularer på Olympus-platformen Test & Wow: Alle oplysninger, der angives via formularen, gemmes i My Olympus-kundedatabasen.

Vi anmoder om dit samtykke til denne behandling af oplysninger, inden meddelelsen sendes, og henviser til vilkårene i denne fortrolighedserklæring via et link.

Kontaktformularer vedrørende medicinske produkter

 • Emne/årsag til henvendelse
 • For- og efternavn
 • Land
 • Mailadresse
 • Besked

Andre oplysninger, du kan vælge at angive (frivilligt), f.eks. følgende:

 • Titulatur
 • Telefonnummer
 • Stilling
 • Organisation
 • Faxnummer
 • Vej/gade
 • Postnummer
 • By

Når din meddelelse sendes, bliver følgende oplysninger også gemt:

Oplysningerne i alle udfyldte felter på kontaktformularen.

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysninger i denne sammenhæng er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Behandling af andre oplysninger (f.eks. forbindelsesrelaterede oplysninger) i forbindelse med dataoverførselsprocessen burde være tilstrækkeligt til at forhindre misbrug af kontaktformularen og vores IT-systemer. Det juridiske grundlag er i denne sammenhæng artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvad angår behandlingen af dine oplysninger, når du sender os en mail, er det juridiske grundlag ligeledes artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, da vi har en legitim interesse i at behandle disse oplysninger. Vi behandler udelukkende personlige oplysninger fra mails og kontaktformularer i forbindelse med oprettelse af kontakt og overfører oplysningerne til andre Olympus-afdelinger i Europa i henhold til dette. Oplysningerne bruges udelukkende til korrespondance. Hvis oprettelsen af kontakt sker i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt, er det juridiske grundlag for denne behandling ligeledes artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Dette er tilfældet, hvis den respektive korrespondance med dig afsluttes. Korrespondancen regnes for afsluttet, når det er tydeligt, at spørgsmålene/årsagerne til afsendelse af meddelelsen er blevet afklaret. Personlige oplysninger, der er blevet indsamlet under afsendelsesprocessen, slettes efter en periode på senest syv (7) dage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke til behandling af personlige oplysninger. Hvis du kontakter os via mail, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaringen af dine personlige oplysninger. Vi besvarer i dette tilfælde dog ikke din meddelelse.

3.6 Funktioner i webshoppen/-funktioner vedrørende bestilling af produkter eller tjenester – Consumer Product-divisionen

Vi indsamler dine personlige oplysninger for vores webshop, hvis du bestiller et af vores produkter i webshoppen eller registrerer et produkt. Disse oplysninger omfatter:

 • Titulatur*
 • Titel
 • Navn*
 • Virksomhed
 • Momsnummer
 • Mailadresse*
 • Postadresse
 • Land*
 • Telefonnummer
 • Mailadresse*
 • Adgangskode*
 • Påkrævede oplysninger, f.eks. kreditkortdata, alt efter betalingstype
 • Øvrige personlige oplysninger, du selv angiver

Dine personlige oplysninger bruges af os og vores servicepartnere (post- og kurertjenester), hvis dette er nødvendigt for udarbejdelsen, udførelsen eller afslutningen af en aftale med dig, eller det er nødvendigt for at kunne bruge en af de tjenester, vi udbyder. De bruges særligt i forbindelse med følgende:

 • Websiteadministration
 • Forbedring af vores website i henhold til brugsadfærden
 • Aktivering af brugen af bestemte tjenester på vores website
 • Håndtering af dine ordrer
 • Korrespondance i forbindelse med dine ordrer
 • Udstedelse af fakturaer og håndtering af betalingsprocessen
 • Besvarelse af dine spørgsmål

Behandlingen af dine oplysninger bygger på artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, da det er nødvendigt for os at behandle dine data for at kunne udføre vores kontraktlige forpligtelser (levering af produktet). Hvad angår forbedringen af vores website og brugen af bestemte tjenester på vores website, bygger behandlingen af dine data på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, da vi har en legitim interesse i at forbedre vores tjenester i fremtiden. Overførslen af dine data til ovennævnte serviceudbydere bygger også på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, da de tilbyder betalingsmetoder, der gør det nemmere for dig at betale for produkterne.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Da dataene er nødvendige for at kunne opfylde kontrakten, gemmer vi dine data, indtil kontrakten udløber eller ophæves. Vi forbeholder os dog retten til at gemme dataene, så længe det kan være nødvendigt for at håndtere eventuelle garantikrav. Vi er dog muligvis kontraktligt eller juridisk forpligtede til at gemme oplysningerne efter kontraktens udløb (f.eks. til skatterelaterede formål). Hvor længe oplysningerne gemmes, skal fastlægges individuelt for de respektive kontrakter og kontraktparter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke til behandling af personlige oplysninger. Hvis der er tale om oplysninger, som er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelse af tiltag inden kontraktindgåelse, er det dog kun muligt at få oplysningerne slettet før tid, hvis dette ikke er i strid med de kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke til andre end Olympus-afdelinger og associerede selskaber som vores betalingsudbydere (PayPal og Wirecard Bank AG/RatePay GmbH) og post- og kurertjenester. Disse serviceudbydere kan desuden videregive dine oplysninger til kreditvurderingsbureauer. De personlige oplysninger, som er nødvendige for transaktionen, gemmes og bruges af os i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle ordrer, og/eller videresendes til serviceudbydere og til databehandlingsformål på vores vegne. Hvis varer behandles uden for Tyskland, sendes oplysninger til post- og kurertjenester i udlandet, såfremt dette er nødvendigt for den pågældende afsendelse. Bemærk følgende vedrørende Wirecard Bank AG/RatePay GmbH og PayPal:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH og Klarna Bank AB (publ)

Alt efter betalingstype og tilgængelighed udbydes betalingsprocesserne af Wirecard Bank AG ("Wirecard-betalingstype"). Hvis en Wirecard-betalingstype er tilgængelig og valgt (inkl. kreditkort, p24, ideal, straksoverførsel, faktura, afdrag), overføres følgende data muligvis til RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Tyskland, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, og Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Tyskland og behandles der til nedenstående formål:

 • Titel, fornavn, efternavn, fødselsdato, adresse, mailadresse og telefonnummer
 • CPR-nr. for Danmark, Finland, Norge og Sverige
 • Kontodata (for en Wirecard-betalingstype af typen "direkte debitering"): Kontoholder, kontonummer, registreringsnummer, bank, IBAN, BIC/Swift
 • Ordredata: Oplysninger om aktuelle ordrer og/eller fremtidige kundeordrer med forhandleren og andre webshops, der samarbejder med Wirecard, RatePay og Klarna, f.eks. oplysninger om produkterne og betalingstyperne, der er valgt af kunden
 • Oplysninger om kreditværdighed: Oplysninger, særligt oplysninger fra kreditvurderingsbureauer, som angiver kundens kreditværdighed, f.eks. eventuelle oplysninger om krav mod kunden, og andet
 • Tekniske oplysninger: Oplysninger om den enhed, kunden bruger i forbindelse med bestillingen
 • IP-adresse

Kundens oplysninger bruges til følgende formål:

 • Risikovurdering for bestillinger hos forhandleren
 • Overførsel af kundeoplysninger til Wirecard, RatePay og Klarna og videresendelse af kundeoplysninger med relation til anmodning om, indgåelse af og ophør af kontrakten mellem slutkunden og Olympus via Wirecard, RatePay og/eller Klarna til SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH og/eller Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) med det formål at indhente oplysninger om kunden fra disse kreditvurderingsbureauer. Disse oplysninger kan omfatte kreditvurdering baseret på matematisk-statistiske processer, der inkluderer adressedata i beregningen. Wirecard er berettiget til til enhver tid at udpege en anden serviceudbyder med det formål at bibeholde oplysninger om kunden.
 • Beregninger af egne resultatværdier og andet (f.eks. risikokategorier) fra Wirecard og/eller RatePay og/eller Klarna.
 • Beslutning fra Wirecards side, på dette grundlag, om tilvejebringelse af kundens ønskede Wirecard-betalingstype (både for nuværende og fremtidige ordrer i Olympus-shoppen) og overførsel af disse til Olympus.
 • Brug af adressedata fra Olympus' side og overførsel af disse til Wirecard, RatePay og/eller Klarna med henblik på at vurdere risikoen for manglende betaling i individuelle tilfælde.

Risikovurdering for bestillinger i andre webshops:

 • Udførelse af de risikovurderinger, som er beskrevet ovenfor, via Wirecard, RatePay og/eller Klarna for udbyderne af andre webshops, hvis kunden ønsker at sende en ordre via en Wirecard-betalingstype via en sådan webshop.
 • Overførsel af kundeoplysninger som en del af en kravoverdragelse til Wirecard og brug af kundeoplysninger fra Wirecards side, hvis dette er nødvendigt for, at retskravene kan fastlægges, gøres gældende og håndhæves.

3.6.2 PayPal

I forbindelse med betalinger via PayPal overfører vi dine betalingsoplysninger til behandling til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). PayPal forbeholder sig retten til at foretage en kreditvurdering. PayPal bruger på baggrund af den statistiske sandsynlighed for manglende betaling resultatet af kreditvurderingen til at træffe en beslutning om, hvorvidt betalingsmetoden skal udbydes eller ej. Oplysninger om kreditværdighed kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte "resultatværdier"). Hvis resultatværdier bruges i forbindelse med udregningen af resultatet af kreditværdigheden, skal disse være baseret på velfunderede matematisk-statistiske fremgangsmåder. Data såsom adresseoplysninger kan bruges i forbindelse med udregningen af resultatværdierne.

3.7 Blogfunktion med muligheder for at kommentere/en MyOlympus-tjeneste – Consumer Product-divisionen

På vores websites i MyOlympus-forummet udbyder vi en såkaldt "weblog" eller "blog" med en kommentarfunktion. Hvis du gerne vil kommentere et indlæg, skal du indtaste teksten i kommentarfeltet. Disse oplysninger sendes herefter til os, når kommentaren sendes til og gemmes af os. Vi gemmer følgende oplysninger, hvis du kommenterer et blogindlæg:

 • Tidspunktet for din kommentar

Teksten, der er indtastet i kommentarfeltet, og brugernavnet eller pseudonymet er herefter synlige for tredjeparter under det kommenterede blogindlæg sammen med det indtastede navn og tidspunktet for offentliggørelsen. Inden du sender kommentaren, beder vi dig om dit samtykke og henviser til vilkårene i denne fortrolighedserklæring. Såfremt indsamlingen og behandlingen af data bygger på dit samtykke, danner artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR det juridiske grundlag. Da det også er nødvendigt at behandle dine data, for at du kan offentliggøre din kommentar, danner artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR også det juridiske grundlag. Behandlingen af yderligere data i forbindelse med afsendelsen og lagringen i vores system bør forhindre eller i det mindste minimere misbrug af kommentarfunktionen og dermed garantere sikkerheden i vores IT-system. Vi kan desuden kun slette din kommentar på din egen anmodning, hvis vi kan identificere dig. Det juridiske grundlag for behandlingen af ovennævnte data er derfor også artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til. Oplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med brugen af kommentarfunktionen, er påkrævet, så længe kommentaren er offentliggjort. Selv efter kommentaren er slettet eller fjernet, kan opbevaring og behandling af oplysningerne være nødvendig, hvis kontraktlige eller lovmæssige krav kræver dette.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke, inden kommentaren offentliggøres. I dette tilfælde sletter vi alle data, der er indsamlet i forbindelse med den pågældende kommentar. Dette gælder ikke, hvis der er lovbestemte krav om opbevaring, der kræver, at vi opbevarer eller behandler oplysningerne i længere tid.

3.8 Statusmails vedrørende reparation af forbrugerprodukter

Når du køber vores kamera- og audioprodukter, har du mulighed for at bruge vores Online Repair Registration og sende dit produkt til vores servicecenter. Hvis du har oplyst os om din mailadresse, sender vi dig opdateringen om statussen på din reparation via mail. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til definitionen i artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Du kan til enhver tid fravælge modtagelse af disse mails ved at klikke på afmeldingslinket nederst i mailen. Når du afmelder disse, behandles dine oplysninger ikke længere til dette formål. Du kan desuden til enhver tid tjekke statussen på en reparation ved at ringe eller sende en mail til vores hotline.

3.9 Tilfredshedsundersøgelser for kunder, der har købt medicinske systemer

Vi foretager kundetilfredshedsundersøgelser, da vi altid er interesserede i at høre, hvad du som kunde mener om vores produkter og tjenester. Som kunde hos Olympus modtager du jævnligt en mail fra os, hvor vi beder dig vurdere vores produkter og tjenester. Vi sender dig denne mail, uanset om du abonnerer på vores nyhedsbrev eller ej. I forbindelse med dette overholder vi de lovmæssige bestemmelser i EU-direktivet 2002/58/EF. Til dette formål bruger vi den mailadresse, du har angivet i forbindelse med dit køb, til på baggrund af allerede købte produkter at annoncere for vores egne produkter, som du har købt hos os. Du kan til enhver tid afmelde disse kundetilfredshedsundersøgelser, uden at det koster dig andet end de almindelige overførselsomkostninger. Når du afmelder disse, behandles dine oplysninger ikke længere til dette formål.

4. Opsigelse for MyOlympus eller Olympus-webshoppen – konti – Consumer Product-divisionen

Du kan til enhver tid og med virkning for fremtiden trække dit samtykke for den registrerede tjeneste tilbage ved at logge ind på din konto og vælge "Fjern konto". Bemærk! Hvis du gør dette, slettes alle oplysningen og fordele, der er knyttet til din konto også, f.eks. eventuelle produktregistreringer, du har indtastet. Du kan få flere oplysninger i brugsvilkårene for MyOlympus.

5. Overførsel af personlige oplysninger til tredjelande

Som nævnt ovenfor i kapitel 3 tildeler vi andre virksomheder bestemte tjenester. Disse virksomheder kan være baseret i tredjelande uden for EU. I sådanne tilfælde behandles dine data i disse tredjelande. I nedenstående tabel forklarer vi derfor, hvilke tjenester der tildeles disse virksomheder, hvor disse virksomheder er baseret, og hvilke juridiske krav der giver os muligheder for at tildele disse lande behandlingen af dine data:

Proces Tredjepart Tredjeland Lovmæssigt grundlag
Tilmelding til uddannelse (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Schweiz Adækvathedsbeslutning, art. 45 (Schweiz: Se Kommissionens beslutning 2000/518/EF)
Indsendelse af en ansøgning Haufe-Umantis AG Schweiz Adækvathedsbeslutning, art. 45 (Schweiz: Se Kommissionens beslutning 2000/518/EF)

6. Dine rettigheder

Vi vil gerne oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller gerne vil udøve en af disse rettigheder, skal du sende os en mail på adressen dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Ret til tilbagetrækning af samtykke vedrørende databeskyttelse (artikel 7, stk. 3 i GDPR)

Hvis vores behandling af dine data bygger på dit eksplicitte samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket medfører ikke, at den behandling af dine data, der er udført inden tilbagetrækningen af dit samtykke, bliver ulovlig. Du oplyser om denne rettighed, inden du giver dit samtykke.

6.2 Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR)

I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til at få vores bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Det vil sige, at du har ret til at få information om disse personoplysninger og adgang til følgende oplysninger: Hvilke formål vi bruger dine personoplysninger til, hvilke kategorier af personoplysninger om dig vi er i besiddelse af, hvilke modtagere eller kategorier af modtagere vi videregiver (eller har videregivet) dine personoplysninger til, hvor længe vi regner med at gemme dine personoplysninger (såfremt vi er i stand til at oplyse dette, eller, såfremt vi ikke er i stand til at oplyse dette, hvilke kriterier der bruges til fastlæggelse af dette tidsrum), relevante oplysninger om, hvordan vi har indhentet dine personoplysninger, hvis vi ikke har indhentet dem direkte fra dig, hvorvidt vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med en automatiseret beslutningstagningsproces (og i givet fald yderligere oplysninger om betydningen heraf). Hvis dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive informeret om, hvordan vi sikrer os, at modtagerne også overholder bestemmelserne i GDPR.

6.3 Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har også, under hensyntagen til formålene med behandlingen, ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

6.4 Ret til sletning ("retten til at blive glemt") (artikel 17 i GDPR)

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Oplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2 i GDPR
 • Oplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • Oplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret
 • Oplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Vi imødekommer anmodningen om sletning af dine personoplysninger, medmindre vi er juridisk forpligtede til eller har ret til fortsat at gemme og behandle oplysningerne. Specifikt anses de lovbefalede tidsrum for datalagring som værende juridisk forpligtende. Vi har også ret til fortsat at gemme oplysningerne, hvis de er nødvendige for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis vi har offentliggjort dine personoplysninger og er forpligtet til at slette dem, træffer vi, under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du også har anmodet om, at de sletter personoplysningerne.

6.5 Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

I henhold til artikel 18 i GDPR kan vi kun behandle data i begrænset omfang i følgende tilfælde:

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte,
 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses,
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1 i GDPR i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset, må vi kun opbevare disse data. Eventuel yderligere behandling er kun tilladt med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser. Du kan til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke i denne forbindelse. Du underrettes af os, inden begrænsningen ophæves.

6.6 Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19 i GDPR)

Vi er forpligtede til at oplyse alle modtagere af dine oplysninger om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling. Dette er gældende, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om disse modtagere, hvis vi anmodes herom.

6.7 Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at instruere os om at transmittere disse oplysninger til en tredjepart, forudsat

 • at behandlingen af oplysningerne er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt,
 • og at behandlingen udføres ved hjælp af automatiske metoder.

Du kan anmode os om at overføre dine data direkte til tredjeparten, hvis dette er teknisk muligt.

Denne ret må dog ikke påvirke andre personers, herunder vores virksomheds, rettigheder eller frihed. Hvis dette er tilfældet, er vi berettiget til at nægte leveringen eller overførslen af dine data.

6.8 Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering (artikel 22 i GDPR)

På vores websites er vores oplysninger ikke underlagt beslutninger, der alene er baseret på automatisk behandling (f.eks. profilering). Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6.9 Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR)

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af en legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR), har du ret til at gøre indsigelse mod dette, hvis årsagerne hertil skyldes din særlige situation. Dette gælder også profilering på baggrund af dette.

I dette tilfælde beskytter vi ikke længere dine data, medmindre vi beviseligt kan fremføre overbevisende argumenter herfor. Disse argumenter skal veje tungere end dine interesser, dine rettigheder og din frihed, eller behandlingen skal være nødvendig for at hævde, udøve eller forsvare lovmæssige krav.

Hvis vi behandler dine oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, kan du gøre indsigelse mod behandling af dem. Dette gælder også profilering, såfremt denne er forbundet med sådan direkte markedsføring.

Når du gør indsigelse, behandles dine oplysninger ikke længere til dette formål.

6.10 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR)

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, særligt i det medlemsland, du opholder dig i eller arbejder i, eller hvor du har mistanke om, at en krænkelse af dine rettigheder i henhold til GDPR har fundet sted. Dine øvrige administrative midler eller retsmidler, som du kan være berettiget til, berøres ikke heraf.

7. Opdateringer af vores fortrolighedserklæring og vores cookiepolitik

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne fortrolighedserklæring regelmæssigt, hvis de lovmæssige, tekniske eller økonomiske betingelser ændrer sig. Når vi opdaterer vores fortrolighedserklæring, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at informere dig om vigtigheden af de ændringer, vi har foretaget. Vi indhenter dit samtykke til alle vigtige ændringer af fortrolighedserklæringen, hvis, og i det omfang, det er påkrævet i henhold til gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger.

8. Meddelelse vedrørende hosting

Alle vores websites hostes af hostingudbydere, der overholder samtlige krav vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed.

Senest ændret den: 18. maj 2018